Eyegiene

Винаги чиста и хигиенична тоалетна.

Независимо колко чиста изглежда дадена тоалетна, видът заблуждава! Проучванията показват, че привидно чистите тоалетни не винаги са хигиенични. Бактериите са оставени да се размножават с всичките си негативни последици.

Eyegiene има решението за хигиенична тоалетна.

Вече не се страхувате от инфекции. С минимална инвестиция - серията от продукти "Без докосване" базирана на сензорна технология.
Просто и ефективно решение на стар проблем.

Eyegiene: Помахайте на бактериите за сбогом!